Početni kurs fotografije u FKV

Početni kurs fotografijeFotografski klub Vojvodina organizuje početni kurs fotografije, koji počinje početkom marta 2013.

PLAN I PROGRAM

Osnovni kurs fotografije obuhvata teoriju i praktične vežbe i u njemu je naglasak na
upoznavanju i savlađivanju osnovnih tehničkih elemenata i njihovih karakteristika (A deo)
kao i osnovnih likovnih elemenata savremene fotografije (B deo).

On ne obuhvata detaljno proučavanje foto-tehnike već najneophodniju osnovu (foto azbuku)
i ne ulazi detaljno u pojedine vrste fotografije, njihove osobenosti i načine rada u njima, već
ih samo pominje. Detaljano izučavanje pojedinih vrsta fotografije je predmet naprednog
kursa, i on je namenjen za one polaznike koji su savladali osnovni kurs fotografije.

Trajanje kursa je 35 časova teorije + 25 časova praktičnih vežbi. Vežbe se realizuju na terenu
i studiju, paralelno sa teorijom i pratiće gradivom predavanja iz teorije. Termini i ritam
pohađanja će biti u dogovoru sa polaznicima i predavačima.

Cena kursa je 6000 din i može se uplatiti tako, da se prva polovina sume od 3000din uplati
pre početka kursa, a druga polovina mesec dana posle početka kursa.

Teorija:
A)
1. Kratak prikaz nastanka i istorijski razvoj fotografije
2. Osnove fotoaparata – delovi, vrste i istorijski razvoj
3. Objektivi vrste i karakteristike
4. Blenda i dubinska oštrina
5. Zatvarač i kreativna neoštrina
6. Filmovi, senzori i formati slike
7. Svetlo vrste i karakteristike
8. Merenje svetla
9. Boja u fotografiji, filteri i balans belog
10. Dodatni pribor u fotografiji

B)
11. Razvijanje i obrada slike
12. Teorija fotografije i praksa. Vizuelna percepcija.
13. Osnovi eksponometrije, tonska skala i valer
14. Osnovni likovni elementi slike
15. Kompozicija u fotografiji
16. Govor slike i konstrukcija slike
17. Vrste fotografije
18. Motivi u fotografiji
19. Foto organizacije i zakonska regulativa
20. Prezentacija fotografije i analiza radova

Sredstva ostvarena od kurseva u organizaciji FKV se uplaćuju za aktivnosti udruženja.
Prijave su u toku a sve dodatne informacije možete dobiti na office@fkv.rs ili na broj telefona 063 580 610.

Milovan Ulićević
Predsednik FKV

www.fkv.rs

Ostavite odgovor