Ciljevi

Ciljevi i zadaci Foto asocijacije Vojvodine  su da:

 1. Okuplja medijske i sve druge fotografe i ljubitelje fotografije koji su spremni da rade na očuvanju i unapređenju fotografskog stvaralaštva i kulture kao i same fotografske profesije.
 2. Kroz fotografiju u javnosti populariše čuvanje i unapređenje prirodnog, kulturnog i etnološkog nasleđa u svrhu očuvanja istinskih vrednosti našeg društva.

 3. Organizuje kolektivne i samostalne izložbe i publikuje njihove kataloge.
 4. Publikuje u štampanom i digitalnom obliku kataloge izložbi, štampane fotomonografije, postere i drugu građu, uključujući i samostalna izdanja u elektronskom obliku, i pomaže svojim članovima u izdavanju svega navedenog.
 5. Organizuje i druge oblike javnih predstavljanja fotografskih radova i fotografske literature; organizuje predavanja i savetovanja iz oblasti fotografije, kojima populariše fotografiju, prati njen razvoj i ukazuje na njenu neposrednu primenu i ulogu u društvu.
 6. Omogućava da se novo članstvo upozna i ovlada fotografskom tehnikom i estetikom, da stečeno iskustvo svojih starijih članova proširuje prema mogućnostima i naklonostima i da se isto prenosi na mlađe generacije.
 7. Dodeljuje priznanja i afirmiše rad i rezultate rada svojih članova
 8. Razvija saradnju sa drugim srodnim organizacijama u Republici Srbiji i inostranstvu.
 9. Učestvuje u radu organizacija u koje je udružen
 10. Pomaže i podstiče članstvo na stvaralaštvo i učestvovanje na izložbama i sličnim manifestacijama u Republici Srbiji i inostranstvu.
 11. Fotografskim aktivnostima podstiče razvoj multikulturalnosti u svim segmentima društvenog života kao i širenja znanja o njoj.

 12. Zalaže se za širenje svesti o autorskim pravima i poštovanju istih.