Osnovni podaci

Naziv: Foto asocijacija Vojvodine

PIB:107954376
Matični broj:28105479
Tekući račun: 105-0000000800868-18   (Kod  AIK Banke)
Šifra delatnosti: 9499

Sedište organizacije:
Bulevar oslobođenja 25/16
Novi Sad