Prigovor na predlog autentičnog tumačenja Zakona o autorskim i srodnim pravima

Organizacija fotografskih autora (OFA) zajedno sa Centrom za razvoj fotografija (CRF) i Foto asocijacijom Vojvodine (FAV) uložila je prigovor na predlog autentičnog tumačenja člana 2. st. 2 tačka 9) Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Potpisnik prigovora na predlog autentičnog tumačenja – je i UFO Srbija – čiji je predsednik udruženja Srđan Ilić, među prvima organizovao i potpisao prigovor koji je predat pisarnici Skupštine. Izvinjamo se Srđanu, jer prigovor sa pečatom udruženja nije skeniran, a predat je u jednom primerku pisarnici Republike Srbije.

Prigovor na predlog autentičnog tumačenja zakona o autorskim i srodnim pravima – preuzimanje