Zakoni i Kodeks

Zakoni Republike Srbije i čanovi zakona na koje autori mogu da se pozovu prilikom borbe za svoja autorska prava:

Krivični zakonik Republike Srbije.

Zakon o autorskim i srodnim pravima.

Zakoni koji fotoreporteri treba da se pridržavaju prilikom snimanja i rada na terenu:

U PRIPREMI

Zakon o javnom informisanju

Zakon o radiodifuziji

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Krivični zakonik-odredbe o uvredi i kleveti

Zakon o radu

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Kodeksi:

Kodeks novinara Srbije