Конкурс за Трећу изложбу „Новосадске улице“

Трећа изложба "Новосадске улице"

Уколико се бавите фотографијом и ако вам је Нови Сад инспирација, уколико фотографишете живот на његовима улицама , инспиришу вас одређени делови града и локалитети у Новом Саду поделите их са нама и са љубитељима фотографије. Пријавите се на Фото конкурс – „Новосадске улице“ и постаните део једне интересантне фотографске приче о Новом Саду. Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом, изразе своје идеје и испоље креативност, а жири ће за изложбу изабрати најинтересантније радове
Волели бисмо да на вашим фотографијама видимо позитивну енергију и лепоту Новог Сада кроз фотографије живота и кутака који су скрајнути од јавности и који се ређе виђају. Разгледнице Новог Сада, сем уколико нису необичне и епохалне. Такође, неће бити прихваћене ни фотографије које имају политичку конотацију или пропагирају црну хронику и насиље.
Изложба „Новосадске улице“ одржана је протекле две године у Архиву Војводине и Музеју Војводине  и наишла је на изузетан  како код публике тако и код аутора. Управо из тог разлога решили смо да она настави да живи и да је организујемо сваке године.

ПРОПОЗИЦИЈЕ УЧЕШЋА

ТЕМА

„НОВОСАДСКЕ УЛИЦЕ“

ЦИЉ КОНКУРСА:

Циљ конкурса је да се фотографијама осветли живот на новосадским улицама, терасама, пасажима, игралиштима… те да се мноштво интересантних фотографија које стоје по разним фолдерима учине доступне јавности.

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

• На Фото конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.
• Фотографије које на себи имају потпис или лого аутора неће бити прихваћене.

• Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

• Фотографије морају бити направљене искључиво на територији града Новог Сада.
• Аутори могу да конкуришу са црно-белим или колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 6 фотографија.
• Фотографије шаљете у дигиталном облику на адресу fotoasocijacija@gmail.com у резолуцији од које могу да се ураде квалитетни принтови 30×45цм

ПРИПРЕМА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

• Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже . Није дозвољена обрада фотографија, осим класичне обраде тоналитета.
• Сви радови морају бити прописно обележени, тако што сваком раду аутор треба да дода своје Име и Презиме и локацију фотографисања приликом пријављивања (нпр. petar_petrovic_kisa_na_salajci.jpg).

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

Pок за слање радова је 8.8.2022. године.
Пријаве и радови шаљу се електронском поштом на aдресу: fotoasocijacija@gmail.com
У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО уписати:
• име и презиме аутора,
• место и држава пребивалишта,
• адресу електронске поште,
• број телефона – није обавезно (за потребе обавештавања добитника),
• назив, место и годину настанка фотографије.

Слањем радова на конкурсу подразумева се да је учесник:

САГЛАСАН/НА ДА СЕ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА „НОВОСАДСКЕ УЛИЦЕ“ . ТАКОЂЕ, ДА УСТУПА ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ФОТО АСОЦИЈАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФОТО КОНКУРСА И ПРОМОЦИЈЕ ИСТОГ, ТЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА.

АУТОРСКА ПРАВА

• Сваки учесник конкурса мора бити аутор фотографију коју шаље на конкурс.
• Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво означи аутора.
• Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на интернет презентацији организатора
• Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу „Новосадске улице“ се не враћају, остају у архиви Фото асоцијације Војводине за евентуалне будуће изложбе и публикације које су у искључивој вези са конкурсом „Новосадске улице“- Аутори се одричу се права на било какву финансијску или другу накнаду за наведене намене.
• Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и сл. приспелих и објављених фотографија од стране трећих лица.
• Све пријављене фотографије не смеју садржати никакво криминално дело/ активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смеју се кршити ауторска права или право на приватност било којег трећег лица.
• Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема.
• Организатор може користити приспеле радове у сврху промоције конкурса „Новосадске улице“ у медијима задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.
• Аутори су сагласни да њихове фотографије буду , без накнаде, објављене на сајту, на телевизијама, на друштвеним мрежама, електронским и штампаним медијима, са јасном назнаком ко је аутор фотографије и у сврху промоције фото конкурса „Новосадксе улице“
• Учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме и место и држава пребивалишта) могу, од стране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.
• Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.
• Организатор задржава право на промену било које од навединих правила Конкурса, без претходног обавештавања корисника.
• Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавештени писменим обавештења на сајту Фото асоцијације Војводине
• Фото асоцијација не одговара за евентуални прекид конкурса.