Основни подаци

Назив: Фото асоцијација Војводине

ПИБ:107954376
Матични број:28105479
Текући рачун: 105-0000000800868-18   (Код  АИК Банке)
Шифра делатности: 9499

Седиште организације:
Булевар ослобођења 25/16
Нови Сад