Циљеви

Циљеви и задаци Фото асоцијације Војводине  су да:

 1. Окупља медијске и све друге фотографе и љубитеље фотографије који су спремни да раде на очувању и унапређењу фотографског стваралаштва и културе као и саме фотографске професије.
 2. Кроз фотографију у јавности популарише чување и унапређење природног, културног и етнолошког наслеђа у сврху очувања истинских вредности нашег друштва.

 3. Организује колективне и самосталне изложбе и публикује њихове каталоге.
 4. Публикује у штампаном и дигиталном облику каталоге изложби, штампане фотомонографије, постере и другу грађу, укључујући и самостална издања у електронском облику, и помаже својим члановима у издавању свега наведеног.
 5. Организује и друге облике јавних представљања фотографских радова и фотографске литературе; организује предавања и саветовања из области фотографије, којима популарише фотографију, прати њен развој и указује на њену непосредну примену и улогу у друштву.
 6. Омогућава да се ново чланство упозна и овлада фотографском техником и естетиком, да стечено искуство својих старијих чланова проширује према могућностима и наклоностима и да се исто преноси на млађе генерације.
 7. Додељује признања и афирмише рад и резултате рада својих чланова
 8. Развија сарадњу са другим сродним организацијама у Републици Србији и иностранству.
 9. Учествује у раду организација у које је удружен
 10. Помаже и подстиче чланство на стваралаштво и учествовање на изложбама и сличним манифестацијама у Републици Србији и иностранству.
 11. Фотографским активностима подстиче развој мултикултуралности у свим сегментима друштвеног живота као и ширења знања о њој.

 12. Залаже се за ширење свести о ауторским правима и поштовању истих.