Закони и Кодекс

Закони Републике Србије и чанови закона на које аутори могу да се позову приликом борбе за своја ауторска права:

Кривични законик Републике Србије.

Закон о ауторским и сродним правима.

Закони који фоторепортери треба да се придржавају приликом снимања и рада на терену:

У ПРИПРЕМИ

Закон о јавном информисању

Закон о радиодифузији

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о заштити података о личности

Кривични законик-одредбе о увреди и клевети

Закон о раду

Закон о спречавању злостављања на раду

Кодекси:

Кодекс новинара Србије