Сарадња

Фото асоцијација Војводине отворена је за све видове сарадње са сродним организацијама, савезима и удружењима као и са свима онима који своје циљеве остварују кроз фото активности и фотографију. Ваше сугестије и предлоге можете слати електронском поштом на fotoasocijacija@gmail.com , а Управни одбор и Уметнички савет Асоцијације ће размотрити ваше предлоге .