Planovi za 2013-tu

Planovi Foto asocijacije Vojvodine za 2013. godinu ukoliko nam to finansije dozvole su:

1. Konkurs za najbolju novinsku fotografiju Vojvodine sa pratećom izložbom krajem decembra, predavanjem uglednih gostiju te dočekom tradicionalne fotoreporterske nove godine.

2. Priprema i štampa fotomonografije o profesionalnim fotoreporterima Vojvodine od Drugog svetskog rata do današnjih dana.

3. Organizovanje fotografske kolonije sa fotoreporterima iz regiona

4. Organizovanje tribine sa temom Zaštita autorskih prava

5. Svakodnevna izrada portala fotoasocijacija.org te unos tekstova na Vikipediju o najznačajnim fotoreporterima Vojvodine.

Ostavite odgovor