Објективно: Фотогрепортер Бранислав Лучић

Институција новосадског „Дневника“, Бранислав Лучић, за неке Бранко или Бане, а за пријатеље само Лучке.
Бранислав Лучић рођен је 17. маја 1953. године у Гајдобри.
Заражен фотографијом напушта студије електротехнике и информатике, а потом почиње да сарађује са дневним листом „Дневник“, у који га 1977. године примају на радно место фоторепортера на којем остаје до пензионисања.
Лучић најчешће фотографише позориште, а редовни је сарадник свих значајнијих српских галерија, музеја и институција. Деценијама фотографише за Матицу српску, Српско народно позориште и Стеријино позорје.
Уводна фотографија: Никола Стојановић

Branislav Lučić was born on May 17, 1953 in Gajdobra. „Infected“ by photography, he dropped out of his electrical engineering and informatics studies, and began his collaboration with the Dnevnik newspaper where he got employed as a photo-reporter in 1977.
Lučić‘s favourite subject is theatre, and he is a regular collaborator of all major Serbian galleries, museums and institutions. For decades now he has been photographing for the „Matica srpska“.

Пројекат је делом подржан од стране Управе за културу града Новог Сада