Приговор на предлог аутентичног тумачења Закона о ауторским и сродним правима

Организација фотографских аутора (ОФА) заједно са Центром за развој фотографија (ЦРФ) и Фото асоцијацијом Војводине (ФАВ) уложила је приговор на предлог аутентичног тумачења члана 2. ст. 2 тачка 9) Закона о ауторским и сродним правима.

Потписник приговора на предлог аутентичног тумачења – је и УФО Србија – чији је председник удружења Срђан Илић, међу првима организовао и потписао приговор који је предат писарници Скупштине. Извињамо се Срђану, јер приговор са печатом удружења није скениран, а предат је у једном примерку писарници Републике Србије.

Приговор на предлог аутентичног тумачења закона о ауторским и сродним правима – преузимање